ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

Współczesna technika dzięki zastosowaniu między innymi technologii cyfrowej umożliwia wykrywanie większości zagrożeń związanych z ochroną mienia w czasie rzeczywistym, oznacza to szybką reakcję na potencjalne zagrożenie. Dzięki temu, można przeciwdziałać potencjalnym szkodom lub bardzo szybko zainicjować działania zmierzające do ujęcia sprawców. Projektowane i instalowane przez naszą firmę systemy, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przy stosunkowo niskich kosztach instalacji i eksploatacji.

 

 

 

Telewizja Dozorowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów bezpieczeństwa. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu. Zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki archiwizacji nagranych obrazów istnieje możliwość dokonania analizy przebiegu wielu zdarzeń, które w innym przypadku zostałyby pominięte. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak: system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu. Kompleksowe zastosowanie wyżej wymienionych systemów, pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony i/lub Policji. System telewizji CCTV może być bardzo pożytecznym uzupełnieniem istniejącego już systemu ochrony obiektu. Znacznie poprawia wydajność pracy wartowników, poprzez wizyjną możliwość uzupełniania obchodów.

Telewizja dozorowa znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie wymagany jest podgląd wizyjny i bezpieczeństwo klientów, pracowników czy dóbr materialnych, czyli: obiekty handlowe, galerie, muzea, zakłady produkcyjne, stacje benzynowe, szkoły, parkingi, centra miast i wiele innych.

 

 

 

Systemy Sygnalizacji Pożarowej SSP

Instalacja systemu wykrywania pożaru we wczesnej fazie pozwoli uchronić obiekt budowlany przez wysokimi kosztami usuwania skutków wystąpienia pożaru. Dobór odpowiednich urządzeń w postaci czujników optycznych, optyczno-temperaturowych, jonizacyjnych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, opracowanie scenariuszy ewakuacyjnych sprawia iż użytkownicy obiektu są pod ciągłą kontrolą systemu bezpieczeństwa; 24 godziny na dobę; 7dni w tygodniu. Podłączenie systemu SSP do Centrum Monitorowania pozwoli automatycznie wezwać jednostkę Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia pożaru. Stosowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru w określonych obiektach jest zobligowane normą PN-EN 54.

 

 

Instalacje Niskoprądowe

- projektowanie i instalacja Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Telewizji Dozorowej (CCTV), Kontroli Dostępu (KD), Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP), Rejestracji Czasu Pracy (RCP), Domofonów, Wideodomofonów, Systemów Oddymiania, szlabany, Sieci strukturalne;

- rozpatrywanie każdego klienta indywidualnie poprzez wizję lokalną;

- wyszczególnienie funkcji kluczowych systemu oraz przedstawienie oferty dopasowanej do wymagań finansowych każdego użytkownika;

- doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej konfiguracji i doboru odpowiednich urządzeń;

- konserwacja i serwis 24/7 zainstalowanych systemów;

- monitorowanie (całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją załóg interwencyjnych) poprzez podłączenie do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA);

- pozycjonowania pojazdów osobowych i ciężarowych w kraju i za granicą za pomocą technologii GPS.

 

Instalowane przez SOTER SYSTEM systemy bezpieczeństwa podnoszą poziom ochrony obiektów, ludzi oraz dóbr materialnych; zwiększają bezpieczeństwo oraz minimalizują koszty związane z usuwaniem ewentualnych strat spowodowanych brakiem lub niesprawnością elektronicznych systemów zabezpieczeń.

 

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved