ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

     Firma Retos sp. z o. o. posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L – 0192/11 zezwalającą na wykonywanie usług ochrony osób i mienia.           

 

  Firma zajmuje się działalnością w trzech głównych obszarach:

  Ochrona mienia

  • Ochrona fizyczna,
  • Dozór mienia,
  • Sporządzanie planów ochrony.

 

Outsourcing pracowniczy

  • Wynajem pracowników do prac pomocniczych,
  • Wynajem pracowników do prac specjalistycznych.

 

Usługi porządkowe

  • Sprzątanie biur i hal,
  • Sprzątanie terenów zielonych,
  • Sprzątanie ulic i placów.
Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved