ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

(ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych, które zostaną zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

 

Soter Sp. z o. o. specjalizuje się w usłudze udostępniania pracowników/sourcing pracowniczy polegającej na świadczeniu pracy przez pracowników zatrudnionych w SOTER Sp. z o. o., realizujących zadania na rzecz Klienta.

 

SOTER Sp. z o. o. będąc pracodawcą zajmuje się pełną obsługą prawno-administracyjną zatrudnionych pracowników (reguluje świadczenia pracownicze, składki ZUS, udziela urlopów). Zleceniodawca płaci za wykonanie usługi, która jest ściśle określona w przedmiocie umowy.

 

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami układa się harmonijnie.

 

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem jest osiągnięcie:

  • - bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy,
  • - firma pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele;
  • - obniżenia (ograniczenie) kosztów osobowych, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie. Firma korzystająca z tej usługi nie ponosi również kosztów urlopów oraz zwiększania kwalifikacji personelu;
  • - uniezależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem;

 

Proces wdrożenia usługi udostępniania pracowników/sourcingu pracowniczego w naszym przypadku składa się z następujących etapów:

  • - analizy potrzeb i zasadności wprowadzenia usługi dla danego Klienta, w trakcie których określa się które stanowiska lub jaka część procesu produkcyjnego mają być wydzielone na zewnątrz,
  • - planowania procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,
  • - realizacja,
  • - monitoring poprawności wykonywania usługi, realizowany poprzez bezpośredni nadzór przez Koordynatorów na miejscu świadczenia usługi i dodatkowo przez Kierowników Grup Usługowych,
  • - modyfikacja funkcjonowania procesu wykonywania usługi dokonywana czasowo.
Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved