• - Posiadasz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia
  • - Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni
  • - Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych 
Więcej…

ISO 9001:2008 w SOTER Sp. z o.o.

W 2015r. firma Soter Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakości ISO 9001:2008 na usługi outsourcingu pracowniczego.

 

  SOTER GROUP

 

  • Siedziba Kolbuszowa
  • Biuro Katowice
  • Biuro Jasło
  • Biuro Sulęcin

 

 

 

 

(ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

 

Nasza firma specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym polegającym na świadczeniu pracy przez pracowników zatrudnionych w SOTER Sp. z o. o. a wykonujących najczęściej zadania pomocnicze przy produkcji dla Klienta zewnętrznego.

 

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, możliwością sprawnego wdrożenia usługi, chęcią do współdzielenia ryzyka oraz elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami układa się harmonijnie.

 

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem jest osiągnięcie:

 

- obniżenia (ograniczenie) kosztów osobowych, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Firma korzystająca z tej usługi nie ponosi również kosztów urlopów oraz zwiększania kwalifikacji personelu,

- uniezależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem,

- bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy. Firma pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele,

 

Proces wdrożenia outsourcingu pracowniczego w naszym przypadku składa się z następujących etapów:

- analizy potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu pracowniczego dla danego Klienta, w trakcie których określa się które etaty mają być wydzielone na zewnątrz,

- planowania procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,

- realizacja,

- monitoring efektywności usługi outsourcingu, realizowany przez Kierowników Grup Usługowych,

- modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu,

 

        SOTER Sp. z o. o. będąc prawnym pracodawcą zajmuje się obsługą prawno-administracyjną oddelegowanych pracowników (reguluje świadczenia pracownicze, składki ZUS, udziela urlopów). Zleceniodawca płaci jedynie za wykonanie usługi.

        Zaletą takiego rozwiązania jest to, że firma zwiększa swoją elastyczność, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich (optymalizacja liczby pracowników w stosunku do potrzeb firmy) również wydajność. Głównym powodem dla którego coraz więcej podmiotów korzysta z tej formy współpracy jest możliwość ograniczenia kosztów tworzenia nowych stanowisk pracy.

Copyright © 2015 Soter Sp. z o.o. All rights reserved