ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

Obwieszczenie planu połączenia Spółki

 

Więcej ...

Kolbuszowa, dn. 14.11.2019r.

 

     Obwieszczenie Planu połączenia Spółki Elektroniczne Systemy Alarmowe ESA-POL SP. z o.o. ( KRS 0000042739) poprzez jej przejęcie (Inkorporacja) przez Spółkę  Soter Ochrona Sp. z o.o. ( KRS 0000407021) dokonanym w trybie art. 500 §21 w związku z art. 498, 499 i 516 §7 ksh.

 

Pliki do pobrania:

- Oświadczenie Zarządu

- Plan połączenia

- załączniki do planu połączenia

 

 

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved