ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

(ang. outside resource using) - wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych, które zostaną zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

 

Soter Sp. z o. o. specjalizuje się w usłudze udostępniania pracowników/sourcing pracowniczy polegającej na świadczeniu pracy przez pracowników zatrudnionych w SOTER Sp. z o. o., realizujących zadania na rzecz Klienta.

 

SOTER Sp. z o. o. będąc pracodawcą zajmuje się pełną obsługą prawno-administracyjną zatrudnionych pracowników (reguluje świadczenia pracownicze, składki ZUS, udziela urlopów). Zleceniodawca płaci za wykonanie usługi, która jest ściśle określona w przedmiocie umowy.

 

Dzięki doświadczeniu w realizacji tego rodzaju projektów, elastycznością we wzajemnych relacjach, współpraca z naszymi partnerami układa się harmonijnie.

 

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem jest osiągnięcie:

  • - bardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy,
  • - firma pracuje wtedy, gdy jest coś do zrobienia, a jeśli istnieje taka potrzeba pracuje również w soboty i niedziele;
  • - obniżenia (ograniczenie) kosztów osobowych, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie. Firma korzystająca z tej usługi nie ponosi również kosztów urlopów oraz zwiększania kwalifikacji personelu;
  • - uniezależnienia od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem;

 

Proces wdrożenia usługi udostępniania pracowników/sourcingu pracowniczego w naszym przypadku składa się z następujących etapów:

  • - analizy potrzeb i zasadności wprowadzenia usługi dla danego Klienta, w trakcie których określa się które stanowiska lub jaka część procesu produkcyjnego mają być wydzielone na zewnątrz,
  • - planowania procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy,
  • - realizacja,
  • - monitoring poprawności wykonywania usługi, realizowany poprzez bezpośredni nadzór przez Koordynatorów na miejscu świadczenia usługi i dodatkowo przez Kierowników Grup Usługowych,
  • - modyfikacja funkcjonowania procesu wykonywania usługi dokonywana czasowo.
Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved