ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

KURS  - Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ( KPOF)


Zapraszamy - Zgłoś się na kurs – prowadzimy nabór – Ilość miejsc ograniczona.

CDZ SOTER zaprasza na kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku (poz. 1688) [do pobrania].

Zaświadczenie uzyskane po zrealizowaniu kursu uprawnia do ubiegania się o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (KPOF), a po uzyskaniu statusu KPOF, masz możliwość uzyskania dopuszczenia do posiadania broni,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

 

Równolegle prowadzimy nabór na  40 godzinny Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – obowiązkowy dla każdego KPOF raz na pięć lat.

Jeśli pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych lun nadzorujesz pracę innych pracowników ochrony, to musisz odbyć taki kurs, pod groźbą utraty tych uprawnień.

 

Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informację zostaną podane na naszej stronie do dnia 05.09.2020rInformacje o aktualnych szkoleniach


 Kurs - kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej  CDZ SOTER KPOF 09.2020


   Centrum Doskonalenia Zawodowego " SOTER" z siedzibą: 36-100 Kolbuszowa,  ul. Obrońców Pokoju 29A prowadzi nabór kandydatów na kursie "Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej  KPOF 09.2020".   
Planowany termin rozpoczęcia kursu 04.09.2020 godz. 16.15. Terni zakończenia 29.11.2020. Łączan ilość godzin kursu : 245.

Kurs jest adresowany dla osób:
•    zainteresowanych możliwością uzyskania uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z obowiązującymi w ty zakresie regulacjami prawnymi,
•    podniesienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej za zakresu ochrony osób i mienia,
•    dążących do podjęcia pracy w branży ochrony osób i mienia na stawiskach wymagających posiadanie ww. specjalistycznych uprawnień
•    planujących podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia


Zakres Kształcenia
•     Kurs jest realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia rudnia 2013 roku ( Dz.U.2013 r. poz.1688), obejmuje:
•     przygotowanie teoretyczne i praktyczne dot. zasad i trybu organizowania, planowania i wykonywania ochrony osób i mienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a w tym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku ochronie osób,
•    wyszkolenie strzeleckie,
•    samoobrona i techniki interwencyjne.


Program kursu obejmuje poniżej wymienione bloki tematyczne:
•    blok ogólno prawny - 50 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia - 100 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego - 35 godzin;
•    blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych - 60 godzin.


Zakres programowy kursu:
•    zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
•    wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
•    wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
•    wybrane zagadnienia psychologii,
•    etyka pracownika ochrony,
•    zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
•    taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
•    taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
•    budowa i zasady działania broni palnej,
•    zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
•    techniki posługiwania się bronią palną,
•    samoobrona,
•    techniki interwencyjne.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu
•    kurs odbywa się w trybie stacjonarnym,  zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem zajęć .
•    miejsce kursu: Kolbuszowa. Wyszkolenie strzeleckie – Strzelnica „STRZELKA” Głogów Małopolski
•    koszt uczestnictwa wynosi :1500,00 zł .
•    Warunkiem udziału w kursie jest wypełnienia formularza „Zgłoszenia udziału w kursie”  KPOF  i uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z informacją w ww. załączniku – druk do pobrania ze strony www.soter.com.pl -  zakładka „szkolenia” i przesłania po wypełnieniu na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem: KPOF 09.2020.
•    Uwaga.  
      -   Wszystkich uczestników kursu będą obowiązywać szczególne procedury i reżim bezpieczeństwa sanitarnego związany z  pandemią korono-wirusa „COVID 19”.
      -    Ze względu na ww. pandemię korono-wirusa „COVID 19” istnieje możliwość, że cześć zajęć będzie prowadzano zdalnie w trybie  „on-line”.


Wymagania ustawowe dot. osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
•    kandydat na szkolenie powinien mieć ukończone 21 lat,
•    wykształcenie: ukończone co najmniej gimnazjum ( lub szkołę podstawową),
•    musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
•    nie być skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo,
•    posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym ( wymagane po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu KPOF, jako załącznik do wniosku do KWP o uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)


Uczestnikom szkolenia zapewniamy :
•    ubezpieczenie NW
•    materiały szkoleniowe
•    możliwość ukończenia ww. kursu, z udziałem wykładowców i instruktorów, gwarantujących realizację zajęć teoretycznych i praktycznych na najwyższym poziomie
•    serwis kawowy,
•    indywidualne konsultacje i pomoc dydaktyczną w opanowaniu materiału szkoleniowego objętego programem kursu

 

PLIKI DO POBRANIA:

--> Harmonogram kursu

--> ZGŁOSZENI UCZESTNICTWA W KURSIE

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved