ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

Fizyczna ochrona mienia

 

Soter Sp. z o. o. w ramach fizycznej ochrony mienia świadczy usługi polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie ochranianego obiektu oraz znajdujących się tam osób.

 

W ramach usługi ochrony zapewniamy:

 • - przegląd istniejącego systemu ochrony obiektu z wykonaniem audytu i przekazaniem raportu dla Klienta,
 • - zapoznanie się ze specyfiką występujących zagrożeń na danym obiekcie oraz z procedurami przeciwdziałania im,
 • - zapoznanie się z formą i doborem najskuteczniejszych form i technik interwencji w danym obiekcie,
 • - wskazanie rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych poprawiających jakość systemu oraz poprawność w działaniu zastosowanych procedur,
 • - umundurowanego pracownika pełniącego służbę zgodnie z wewnętrznymi przepisami naszej firmy,
 • - szkolenie pracowników uwzględniające specyfikę i charakter obiektu przed przystąpieniem do wykonywania zadań na nowym obiekcie,
 • - w razie potrzeb Klienta opracowanie indywidualnego planu ochrony obiektu,
 • - wewnętrzną kontrolę jakości wykonywanej usługi, realizowanej przez mobilnego koordynatora,
 • - bezpośrednią komunikację z własnym Centrum Monitorowania Alarmów wraz z powiadomieniem grup interwencyjnych.

 

Oferta na fizyczną ochronę mienia obejmuje:

 • - przeciwdziałania wszelkim atakom mogącym doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży,
 • - obserwację i ochronę osób przebywających na terenie i w rejonie ochranianego obiektu,
 • - niedopuszczenie do poruszania się po obiekcie osób niepożądanych i nie związanych z obsługą obiektu.

 

W przypadku zaistnienia niepożądanego zdarzenia pracownicy, zabezpieczą miejsce zdarzenia, oraz podejmą wszelkie możliwe czynności w celu zminimalizowania szkód i powiadomią odpowiednie służby ratownicze, a w przypadku zatrzymania sprawcy czynu przestępczego przekażą go organom ścigania.

 

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomości przepisów prawa regulujących zasady pełnienia służby ochrony.

 

 

Fizyczna ochrona osób

Ochrona osób to specyficzna forma ochrony jednej osoby lub grupy osób w wyznaczonym miejscu i czasie, polegająca na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

 

W ramach tej ochrony zapewniamy:

 • - wykonanie ochrony zgodnie z wymogami najwyższej staranności,
 • - szeroko pojętą dyskrecję,
 • - przygotowanie i przedstawienie koncepcji ochrony dostosowanej do wymogów osób ochranianych,
 • - przeszkolonych i kulturalnych pracowników ochrony odpowiednio wyposażonych do wykonania zadania.

 

Oferta obejmuje:

 • - przyjęcie osoby lub grupy osób wymagających ochrony z miejsca przelotu lub przejazdu,
 • - przemieszczanie się zgodnie z programem wizyty,
 • - zabezpieczenie wizyt, spotkań oraz negocjacji handlowych,
 • - zapewnienie osobie lub osobom ochranianym niezakłóconego spokoju, wypoczynku i relaksu w czasie wizyty.
Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved