ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SOTER Sp. z o.o.

 

   Administratorem Państwa danych osobowych jest SOTER Sp. z o.o. z siedzibą w: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 29A, NIP 8172006524, e-mail: sekretariat@soter.com.pl, telefon: telefon: 17 227 52 69, Fax: 17 227 55 06 (zwana dalej również SOTER). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

 

Więcej ...

Soter Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie profesjonalnego sprzątania powierzchni przemysłowych, czyszczenia biur oraz budynków biurowych stosując wymagane do potrzeb Klienta środki czystości, chemię przemysłową oraz specjalistyczne urządzenia czyszczące.

 

Zakres usług porządkowych obejmuje utrzymanie w czystości zakładów produkcyjnych (w tym zakładów produkujących żywność), stref przyzakładowych, magazynów, centrów logistycznych, galerii handlowych, biur, placówek służby zdrowia, sklepów, dworców, placów i ulic a także terenów zielonych.

 

Wykonujemy także usługi codzienne w zakresie: sprzątania pomieszczeń biurowych, polegające na odkurzaniu, ścieraniu kurzy, czyszczeniu mebli, podlewaniu kwiatów, opróżnianiu koszy, utrzymaniu w czystości toalet, łazienek i klatek schodowych.

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved